Książki o rozwoju dziecka

Pomoce dla dzieci

W tym dziale jest wiele książek, które pomagają usystematyzować wiedzę na temat rozwoju dzieci w różnym wieku, między innymi dzieci w wieku przedszkolnym, oraz o różnorodnych zaburzeniach w jego przebiegu. Ponadto, w jasny i praktyczny sposób poruszają zagadnienie wczesnej interwencji terapeutycznej oraz terapii dzieci z poszczególnymi zaburzeniami rozwoju funkcji poznawczych oraz komunikacji językowej. Zachęcamy do przejrzenia naszych propozycji i życzymy miłej lektury.

Gry edukacyjne
edukacyjne gry

Wyświetlanie wszystkich wyników: 32

Książki o rozwoju dziecka

W tym dziale można znaleźć pozycje książkowe dotyczące rozwoju oraz terapii dziecka.

Jedną z polecanych lektur dla rodziców, terapeutów oraz nauczycieli jest “Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych. Metoda Krakowska”. Napisała ją prof. Jagoda Cieszyńska i jest zredagowana w bardzo przystępnym języku. Jest to zbiór praktycznej wiedzy na temat wczesnej diagnozy i terapii dzieci ze spektrum autyzmu. Wyjaśniono w niej jak krok po kroku możemy ćwiczyć z dzieckiem.

Kolejny “niezbędnik” to książka autorstwa dr Marty Korendo, która posiada duże doświadczenie w diagnozie i terapii dzieci. “Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z Zespołem Aspergera” omawia jaką wartość diagnostyczną mają wypowiedzi osób z Zespołem Aspergera. Książka ta jest praktyczna zarówno dla rodziców, jak i dla terapeutów, ponieważ omawia typowe zaburzenia i trudności dla osób z Zespołem Aspergera oraz zawiera zalecenia terapeutyczne. Dzieci z Zespołem Aspergera wykazują między innymi trudności w rozumieniu i przestrzeganiu reguł społecznych, dlatego bardzo często starają się manipulować dorosłymi oraz innymi osobami w swoim otoczeniu. W książce dr Korendo można znaleźć nie tylko przykłady takich manipulacji, ale także wskazówki w jaki sposób na nie reagować w celu niwelowania niepożądanych zachowań.

Polecane książki o rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i nie tylko

Pozycja “Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dziecka” (J. Cieszyńska) przedstawia zarówno teoretyczne podstawy rozwoju dziecka, jak i opisuje zaburzenia rozwoju funkcji poznawczych i komunikacji językowej (takich jak: dwujęzyczność i wielojęzyczność, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy, zagrożenie dysleksją, jąkanie dziecięce, alalia, afazja, zaburzenia słuchu, Zespół Downa, Zespół Aspergera) oraz wyjaśnia podstawy, na których powstała Metoda Krakowska i praktyczne zastosowanie wszystkich jej technik.

Polecamy także książki z serii “Neurobiologiczne podstawy rozwoju poznawczego” (J. Cieszyńska- Rożek) dotyczą one następujących sfer rozwoju poznawczego : wzrok, słuch i ruch. Znajomość przebiegu rozwoju percepcji wzrokowej i słuchowej oraz motoryki dużej i małej dziecka, pomaga w dobraniu odpowiedniej stymulacji poszczególnych sfer.

Dla osób rozpoczynających nauczanie czytania metodą Symultaniczno- Sekwencyjną Ⓡ, pomocna może się okazać książka “Kocham się uczyć. Poradnik dla rodziców i nauczycieli” (Jagoda Cieszyńska), która w jasny sposób przedstawia zasady tej metody oraz i jej poszczególne etapy.

Podstaw teoretycznych dostarczy także książka “Jak uczy się mózg” (M. Spitzer). Wyjaśniono w niej w jaki sposób uczy się mózg człowieka oraz od jakich mechanizmów myślenia zależy umiejętność uczenia się. Polecana pozycja przedstawiająca programowanie języka w umyśle dziecka to “Programowanie języka w terapii logopedycznej” (Z. Orłowska- Popek). Można w niej znaleźć opis procesu budowania systemu językowego na przykładzie dzieci niesłyszących.

Odwiedź nas na Facebooku!
WYŚLIJ KOSZYK