Gry logiczne dla dzieci, gry na logiczne myślenie

Pomoce dla dzieci

W tym dziale można znaleźć pozycje pomocne w stymulacji mechanizmów logicznego myślenia dla dzieci, między innymi gry logiczne dla dzieci. Analogie tematyczne i atematyczne pomagają w nauce dokonywania transferu wiedzy i umiejętności na inne dziedziny życia. Myślenie przez analogię pozwala odszukać i nazwać regułę rządzącą wybranym zadaniem oraz umożliwia jej wykorzystania w kolejnych, podobnych sytuacjach. Prace nad logicznym myśleniem zaczynamy od nauki rozwiązywania analogii tematycznych, związanych z przedmiotami znanymi z najbliższego otoczenia i środowiska. Materiał atematyczny zawiera zadania z wykorzystaniem figur geometrycznych i abstrakcyjnych kształtów, są one zdecydowanie trudniejsze ze względu na abstrakcyjność przykładów. Logiczne myślenie wspomaga naukę języków obcych, reguł obowiązujących w grupie społecznej, ale także podczas rozwiązywania zadań matematycznych.

Kategorie, jak podaje Spitzer (Jak uczy się mózg, M. Spitzer PWN 2012), ‘to kombinacje przejawów cech pozwalających jednoznacznie przyporządkować daną rzecz określonej liczbie przedmiotów’.   Kategoryzowanie pobudza do rozwiązywania zadań na zasadzie podobieństwa cech elementów w przedstawionym zbiorze. Pomaga we wzbogaceniu rozumienia relacji pomiędzy wybranymi elementami, a w konsekwencji uczy jak samodzielnie tworzyć kategorie. Kolejnym etapem jest wykluczanie ze zbioru, czyli na podstawie zbioru cech elementów w danym zbiorze, dziecko zauważa, który przedmiot nie pasuje do reszty. W tego typu zadaniach jest ważne jego dobre rozwiązanie, ale również zdolność do wyjaśnienia dlaczego to rozwiązanie jest właściwe.

Gry edukacyjne
edukacyjne gry

Wyświetlanie 1–36 z 160 wyników

Rozwijanie logicznego myślenia u dzieci – znaczenie

W przyszłości wysoki poziom logicznego myślenia pomaga w rozwiązywaniu sytuacji problemowych na podstawie wcześniejszego doświadczenia lub nabytej wiedzy. Myślenie sytuacyjne należy do kategorii relacji przyczynowo- skutkowych. Ich rozwiązanie jest wynikiem nabycia przez dziecko dostatecznej wiedzy ogólnej o świecie oraz umiejętności ujmowania relacji, na przykład: pomiędzy miejscem, przedmiotem a osobą. Inaczej mówiąc, dziecko uczy się łączyć kilka faktów w celu ustalenia co w danej sytuacji powinno wystąpić. Ponadto, gdy dziecko nauczy się układać i opowiadać historyjki obrazkowe, warto uczyć je tworzenia dalszej części historii, wyobrażenia sobie tego, co mogłoby się wydarzyć. Takie ćwiczenie uczy przewidywania konsekwencji działania i rozwija wyobraźnię. Stanowi okazję do sprawdzenia na jakim poziomie rozumienia relacji jest dziecko. Rozumienie relacji przyczynowo- skutkowych powiązane jest także z ujmowaniem relacji czasowych. To świetny wstęp do tworzenia w umyśle dziecka linearnego postrzegania czasu oraz rozumienia cyklicznego następowania po sobie pór dnia, dni tygodnia, miesięcy czy pór roku. Warto pamiętać, że w tym zakresie, oprócz ćwiczeń poszczególnych sfer logicznego myślenia,  bardzo ważne jest  prowadzenie z dzieckiem Dziennika Wydarzeń, który pomaga w dokonaniu syntezy umiejętności: rozwiązywania analogii, kategoryzowania, ujmowania relacji czasowych, przyczynowo- skutkowych i społecznych oraz zdolność rozumienia sytuacji. Pracę nad logicznym myśleniem można rozpocząć już z dziećmi w wieku poniemowlęcym oraz w wieku przedszkolnym.

Gry na logiczne myślenie dla dzieci

W kategorii „Logiczne myślenie” ważne miejsce zajmują gry dla dzieci. Znajdą tu Państwo mnóstwo ciekawych inspirujących i mających stymulujący wpływ na dziecko gier na logiczne myślenieGry na logiczne myślenie dla dzieci typu „memory” i inne to doskonała zabawa dla dziecka, ale także świetna okazja do nauki i ćwiczeń. Serdecznie zapraszamy – gry dedykowane są nie tylko dzieciom z zaburzeniami rozwoju, ale także dzieciom, których rozwój przebiega prawidłowo. Polecamy rodzicom, terapeutom i nauczycielom!

Odwiedź nas na Facebooku!
WYŚLIJ KOSZYK