Ćwiczenia pamięci dla dzieci

Pomoce dla dzieci

W tym dziale znajdą Państwo wszystkie niezbędne pomoce do ćwiczeń pamięci, zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych dzieci. Proponujemy klasyczne gry typu “memory” oraz liczne gry dotykowe, figurki, klocki do ćwiczeń pamięci przestrzennej i wiele innych. Dostępne są pomoce odwołujące się do zainteresowań dzieci, można dobrać pomoc w zależności od tego, czym interesuje się dziecko, oferujemy pomoce tematyczne: pieski, kotki, pojazdy, owady, zwierzęta egzotyczne i domowe, figury. Dla starszych dzieci polecamy grę “Czy ręka pamięta?”, która angażuje pracę wzroku i ruchu wzmacniając oddziaływanie terapeutyczne, a co najważniejsze- dając mnóstwo radości z nauki.
Ćwiczenia pamięci są szczególnie istotne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, między innymi dla dzieci z autyzmem, z Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, dysleksją, opóźnionym rozwojem mowy. Stymulacje tego obszaru poznawczego skutkuje postępami także w innych sferach rozwoju dziecka.

Gry edukacyjne
edukacyjne gry

Wyświetlanie 1–36 z 122 wyników

Ćwiczenia pamięci

Stymulacja rozwoju pamięci u dzieci jest niezbędna. Pamięć pozwala na zapamiętywanie istotnych dla nas informacji, ich przechowywanie oraz odwoływanie się do zapamiętanych treści w odpowiednim momencie. Ta umiejętność jest niezbędna w nauce i przejawia się w każdym aspekcie życia człowieka. Początkowo pamięć pomaga dziecku zapamiętać i rozpoznawać twarze najbliższych osób oraz pierwsze samogłoski i sylaby. Dzięki temu, już w krótkim czasie stara się powracać do tego co zapamiętało i naśladuje mowę dorosłych. Pamięć jest niezbędna podczas nauki pierwszych wyrazów, czynności i zabaw. Ćwiczenia pamięci to bardzo ważny element zajęć stymulujących rozwój każdego dziecka. Są ściśle związane z ćwiczeniami koncentracji, uwagi, a także spostrzegania wzrokowego i słuchowego.

W literaturze istnieje bardzo wiele podziałów pamięci np. ze względu na czas przechowywania informacji lub ze względu na typ przechowywanych informacji. Podział na pamięć symultaniczną i sekwencyjną wynika z różnicy sposobu przetwarzania i analizowania informacji przez prawą i lewą półkulę mózgu. Dzięki ćwiczeniom pamięci symultanicznej i sekwencyjnej dziecko zachowuje w umyśle wiedzę i uczy się ją wykorzystywać.

Czym różnią się te dwa rodzaje pamięci?

Pamięć symultaniczna

Pamięć symultaniczna to rejestrowanie i przetwarzanie informacji w prawej półkuli mózgu. Jest całościowa, globalna. Oznacza to, że zapamiętujemy jednocześnie zbiór obrazków, dźwięków lub informacji językowych. Patrzymy – zapamiętujemy. Pamięć prawopółkulowa jest silnie uzależniona od przekazów emocjonalnych i przestrzennych (muzyka, rytm, intonacja).
Ćwiczenia pamięci symultanicznej są zawsze początkowym etapem wszystkich ćwiczeń zapamiętywania.

5 etapów ćwiczeń wzrokowej pamięci symultanicznej

Etap wstępny

“Znajdź TAKI SAM”, „Gdzie TAKI SAM?”.

Ćwiczneia pamięci - dziecko szuka takiego samego elementu

Etap pierwszy

Dwa kolorowe obrazki konkretne (mogą to być zdjęcia domowników) odwracamy jednocześnie i prosimy dziecko o ułożenie z pamięci kolejno od lewej strony do prawej.

Ćwiczenia pamięci - ćwiczenia z obrazkami

Ćwiczenia pamięci - ćwiczenia z różnymi obrazkami

Etap drugi

Trzy obrazki kolorowe, konkretne odwracamy jednocześnie.

Ćwiczenia pamięci, ćwiczenia z trzema obrazkami

wiczenia pamięci, ćwiczenia z trzema obrazkami 2

Etap trzeci

Dwa obrazki czarnobiałe, konkretne.

Ćwiczenia pamięci, ćwiczenia z dwoma obrazkami czarno-białymi

Ćwiczenia pamięci, ćwiczenia z dwoma obrazkami czarno-białymi 2

Etap czwarty

Trzy obrazki czarnobiałe, konkretne.

Ćwiczenia pamięci, ćwiczenia z trzema obrazkami biało-czarnymi

Etap piąty

Dwa obrazki symboliczne.

Ćwiczenie pamięci z dwoma obrazkami symbolicznymi

W zależności od wieku dziecka i szerokości pola widzenia można wykorzystywać różną ilość obrazków do ćwiczeń pamięci symultanicznej. Powyższy schemat jest przykładem zwiększania trudności.

Istotna jest w tym zadaniu kolejność układania obrazków od lewej strony do prawej, wybraną ręką oraz prezentacja obrazków przez 3 sekundy.

Przykłady ćwiczeń- zabaw pamięci symultanicznej:

Pamięć symultaniczną nie tylko wzrokową, ale też słuchową, dotykową można ćwiczyć grając w przeróżne gry typu MEMO.

Ćwiczenia pamięci - gra memory

Dziecko ćwiczy pamięć dotykową

… także dźwiękowe

Dziecko ćwiczy pamięć słuchową

…i dotykowe

Dziecko ćwiczy pamięć dotykową - gra memory
Zabawa: “co gra?”
Prezentujemy do rozpoznania pojedynczy dźwięk.
Jeżeli zaprezentujemy dziecku sekwencję (najpierw dwóch, potem trzech itd.) dźwięków, które dziecko ma odtworzyć – będzie to już ćwiczenie pamięci słuchowej sekwencyjnej.

Ćwiczenie pamięci słuchowej sekwencyjnej

“Gdzie ogórek?”

Ćwiczenie pamięci - zabawa gdzie jest ogórek
“Co się zmieniło?”

Ćwiczenie pamięci - zabawa co się zmieniło

Ćwiczenie pamięci - zabawa co się zmieniło 1

Ćwiczenie pamięci - zabawa co się zmieniło 2

“Co było na obrazku?”

Ćwiczenia pamięci - dziecko przy stoliku

“Ułóż tak samo”

Dziecko układa elementy uwzględniając kolory i kształty

Nauka czytania globalnego

Nauka czytania globalnego

Pamięć sekwencyjna

Pamięć sekwencyjna, to zapamiętywanie element po elemencie, krok po kroku, od lewej strony do prawej.
Ten sposób zapamiętywania zachodzi w lewej półkuli mózgu, która m.in. ujmuje relacje między tymi elementami, a to jest niezwykle istotne przy nauce języka mówionego i pisanego.

Zapamiętywanie w sposób sekwencyjny jest trudniejsze od zapamiętywania symultanicznego, dlatego ćwiczenia pamięci sekwencyjnej wymagają wcześniejszego treningu pamięci symultanicznej i wprowadzamy je po pierwszym etapie ćwiczeń pamięci symultanicznej, kiedy dziecko potrafi już zapamiętać dwuelementowy obrazek.

Ćwiczenia niby podobne a jednak…

5 etapów ćwiczeń wzrokowej pamięci sekwencyjnej

Etap pierwszy

Prezentujemy pojedynczo dwa obrazki kolorowe, konkretne.

Ćwiczenie pamięci sekwencyjnej - dwa obrazki kolorowe

Ćwiczenie pamięci sekwencyjnej - obrazki kolorowe

Etap drugi

Trzy kolorowe obrazki konkretne

Ćwiczenie pamięci sekwencyjnej - trzy obrazki kolorowe

Etap trzeci

Dwa obrazki czarnobiałe konkretne

Ćwiczenie pamięci sekwencyjnej - dwa obrazki czarnobiałe

Etap czwarty

Trzy obrazki czarnobiałe konkretne

Ćwiczenie pamięci sekwencyjnej - trzy obrazki czarnobiałe

Etap piąty

Dwa obrazki symboliczne

Dziecko ćwiczy pamięć sekwencyjną - dwa obrazki

Do ćwiczeń pamięci sekwencyjnej należą również :

Ćwiczenia naśladowania kolejnych elementów czynności, gestów, mimiki, ruchów ciała, pokazywanych przez terapeutę lub na podstawie obrazka – w tym układ taneczny i gra na instrumencie. To także naśladowanie sekwencji czynności samoobsługowych, czy sekwencji zdarzeń.

Tu Franio naśladuje wystukaną sekwencję.

Ćwiczenia pamięci sekwencyjnej - naśladowanie czynności

Powtarzanie wypowiadanych po kolei wyrazów, samogłosek, sylab, czy całych zdań. Do tej zabawy można wykorzystać dyktafon.

Wszystkie zabawy pamięci symultanicznej i sekwencyjnej doskonale nadają się do zabawy w “zamianę ról” w trakcie której dziecko chętniej powtarza i zapamiętuje ćwiczenia ucząc dorosłego lub pacynkę ;).
– Dino, daj “chleb”.
– Franio, daj “budę”.

Ćwiczenia pamięci sekwencyjnej - zamiana ról

Dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dziecka potrzebne jest sprawne przetwarzanie informacji zarówno globalne jak i sekwencyjne. Dlatego ćwiczenia pamięci są tak ważne i powinny być prowadzone podczas każdych zajęć.

Tymczasem idę położyć Frania, a przed snem przypomnimy sobie, co się dzisiaj wydarzyło.

Miłej zabawy!

Aleksandra Lashmann z synkiem Frankiem

Pani Aleksandra jest logopedą – neurologopedą. Prowadzi terapię z dziećmi w swoim gabinecie „Czerwony stoliczek” w Bydgoszczy. Kontakt telefoniczny – 661443899

Opis teoretyczny na podstawie:
” Wczesna interwencja teraputyczna stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6. roku życia”
J. Cieszyńska, M. Korendo, Wydawnicto Edukacyjne Kraków, str. 266, 294.
“Metoda krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci”, Jagoda Cieszyńska-Rożek, Wyd. Omega Stage Systems- Jędrzej Cieszyński, str. 416, 417, 418, 419, 420.

Odwiedź nas na Facebooku!
WYŚLIJ KOSZYK