Nazwa produktu:

Gra Dr Refleksja

Cena:

348,00 

Na stanie

DR001

1-3 dni

Karta dużej rodziny Juniora

Podziel się ze znajomymi!

Facebook
WhatsApp
Email

Gra dr RefleksJA – Profesus

Gra dr RefleksJA jest grą towarzyską, która w sposób rozrywkowy porusza ważne, głębokie, a nawet intymne tematy inspirujące do podjęcia refleksji nad wyznawanymi wartościami. Inspiruje do dyskusji pomiędzy uczestnikami zabawy.

 • Czy zauważyłeś, że wielu ludzi nie wie, co jest dla nich ważne i nie ma celów w życiu?
 • Czy wiesz, że wiele osób ma niskie poczucie własnej wartości, co hamuje odwagę w podejmowaniu działania?
 • Czy dotknęło Ciebie, lub Twoją bliską osobę poczucie osamotnienia i rozluźnienia relacji interpersonalnych?
 • Czy zauważyłeś, że wielu z nas jest coraz bardziej wyalienowanych społecznie, stłamszonych, wpadło w marazm i nie ma chęci do podjęcia jakiekolwiek inicjatywy w działaniu…?
 • Czy wiesz, że wiele ludzi ma problemy natury psychicznej, lęki, poczucie niemocy, stany depresyjne?

Etap I gry: Poznaj samego siebie! Ustal własną hierarchię wartości!

Pierwsza część gry polega na ułożeniu własnej hierarchii wartości – bardzo często, żyjąc w „kulturze typu instant”, zorientowanej na natychmiastowe działanie, kiedy kierujemy się zasadą „szybciej, szybciej”, nie mamy czasu na przemyślenia i refleksje nad tym, co jest dla nas naprawdę ważne.

Ustalenie własnej hierarchii wartości sprawia, że wiemy, czego w życiu chcemy, co jest dla nas mniej, czy bardziej ważne. Sprawia, że nie jesteśmy, jak chorągiewka na wietrze, która przechyla się w stronę, w którą zawieje, nie ma swojego zdania, jest zmienna w przekonaniach, co w konsekwencji powoduje utratę wiary we własne siły, odbiera poczucie mocy sprawczej. W konsekwencji lock-downu spadek poczucia własnej wartości pojawia się dość często nie tylko u dorosłych, ale i u młodych ludzi, a nawet u dzieci. Dlatego tak ważne jest dookreślenie własnej hierarchii wartości, aby nabrać pewności siebie i mocy sprawczej w działaniu.

Gra dr RefleksJA polega m.in. na zbudowaniu własnej hierarchii wartości, dzięki czemu uczestnicy zdobywają odwagę do wyrażania siebie i siłę w realizacji własnych postanowień! Chodzi o to, by żyć w zgodzie z sobą, z własnymi przekonaniami i poglądami, co ułatwia gra dr RefleksJA!


Nie bądźmy, jak ludzie, którzy „są jak liście, którymi wiatr ciska; gdy rzuci je na trawnik, leżą na trawniku, a gdy rzuci w błoto – leżą w błocie…!”

Bolesław Prus, „Lalka”

Etap II gry: Co Wam w duszy gra? Odkryj tajemnice uczestników gry poprzez inspirujące do refleksji pytania o własne przekonania i wyznawane wartości!

W drugiej części gry uczestnicy odpowiadają na pytania związane z wyznawanymi przekonaniami i wartościami, dzięki czemu mogą się wzajemnie poznać i zdobyć wewnętrzną samoświadomość o samym sobie. Pytania dotyczą wewnętrznych, niekiedy bardzo głębokich przekonań i przyjęcia postaw w oparciu o wyznawane wartości. Poruszają ważne problemy natury etycznej i inspirują do refleksji, a także do rozmowy na temat niekiedy trudnych życiowych decyzji.

Uczestnicy gry poprzez rozmowę, która jest inspirowana pytaniami zawartymi w grze, w naturalny sposób wchodzą w relacje interpersonalne, zdobywają nowe informacje o samych sobie i o innych, ocieplają wzajemne stosunki i nawiązują przyjaźnie w oparciu o wspólne wartości.Korzyści z gry dr RefleksJA mają:

 • Nauczyciele, coachowie, mediatorzy, którzy dostaną narzędzie do zainspirowania słuchaczy do ustalenia wspólnej hierarchii wartości, refleksji i przyjęcia postawy wzajemnej akceptacji w zespole. Gra dr RefleksJA może służyć wypracowaniu wspólnego rozwiązania np. w sytuacji konfliktowej w danym zespole! Konstruktywnie wpływa na samoocenę i poczucie własnej wartości uczestników gry!
 • Nauczyciele etyki i religii, którzy chcieliby uatrakcyjnić zajęcia i zainspirować słuchaczy do ustalenia własnej hierarchii wartości!
 • Rodziny, które chcą wychować dzieci w zgodzie z wyznawanymi wartościami i ukierunkować światopogląd swoich dzieci w procesie wychowania!
 • Pary i przyjaciele, którzy chcieliby się wzajemnie „poznać od podszewki”!
 • Organizacje MLM i przedsiębiorstwa, które chciałyby wypracować relacje na kanwie wspólnych wartości społecznych i gospodarczych.
 • Rekruterzy, którzy poproszą kandydatów do pracy o dookreślenie własnej hierarchii wartości, dzięki czemu dowiedzą się, co się liczy w życiu przyszłych pracowników. W grze są pytania o rozwój osobisty, wiarę w sukces, perfekcjonizm w pracy zawodowej. Odpowiedzi na niniejsze pytania mogą pomóc podjąć decyzję o przyjęciu danej osoby do pracy!
 • Osoby, które chciałyby znaleźć swoje powołanie zgodnie z wyznawanymi wartościami!
 • Gra może być przeznaczona nawet dla jednej osoby, która chciałaby ustalić swoją hierarchię wartości, po to, by wzmocnić własną samoocenę, pewność siebie i wyznaczyć cele do realizacji w zgodzie z samym sobą!

Zawartość gry:

 • 80 wartości na 10 planszach po 4 wartości obustronnie na każdej karcie
 • 72 karty z 144 pytaniami związanymi z wyznawanymi wartościami
 • 24 żetonów z numerami odpowiedzi: 1, 2, 3, 4
 • 90 żetonów z uśmiechem
 • Instrukcja do gry
 • Plansza
 • Informację dla konsumenta.

Informacja dla konsumenta

Gra dr RefleksJA jest produktem edukacyjnym i kolekcjonerskim przeznaczonym do użytku osób powyżej czternastego roku życia. Jest przeznczony do celów edukacyjnych w szkołach i innych placówkach oświatowych dla dzieci powyżej dziesiątego roku życia, pod nadzorem dorosłego instruktora. Jest to gra edukacyjna ucząca wartości etycznych i autorefleksji, oraz towarzyska służąca wzajemnemu poznaniu się.

Twórcą gry jest dr Aleksandra Lato, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Profesus dr Aleksandra Lato. Szkoła Liderów dla dzieci i młodzieży.

Twórca jest wyłącznym wydawcą utworu – gry dr RefleksJA.

Do każdego egzemplarza gry dr RefleksJA dołączona jest licencja dla indywidualnego użytkownika gry dr RefleksJA.

Korzystanie z gry w celach komercyjnych (w każdym wypadku czerpania korzyści majątkowych, bądź uzyskiwania korzyści finansowych) wymaga zawarcia stosownej umowy licencyjnej i wniesienia opłaty.

Wprowadzanie modyfikacji, rozwijanie, powielanie, kopiowanie, przedrukowywanie, reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozwijanie gry, oraz jej elementów składowych, przygotowywanie kolejnych części gry, wykorzystywanie gry w celach komercyjnych bez zgody twórcy/wydawcy jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Za naruszenie ww. obowiązków twórca/wydawca ma prawo do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

Wydawca:

Dr Aleksandra Lato, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Profesus dr Aleksandra Lato Szkoła Liderów dla dzieci i młodzieży

Autorka gry: dr Aleksandra Lato – wykładowca akademicki, indywidualny opiekun edukacyjny nad dziećmi i młodzieżą. Zajmuje się kognitywistyką, czyli analizą działania zmysłów, mózgu i umysłu, jak również komunikacją (interpersonalną, asertywną, niewerbalną). Wykłada m.in. propedeutykę filozofii, etykę, neurodydaktykę i prowadzi warsztaty komunikacji na uczelniach wyższych. Prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży i rodziców w zakresie kształcenia mocnych stron, samooceny i odkrywania uzdolnień specjalnych, planowania ścieżki edukacji i kariery zawodowej. Prowadzi indywidualną praktykę w zakresie stymulowania procesów poznawczych, tak, by ułatwić i przyspieszyć proces uczenia się, zapamiętywania i koncentracji uwagi.

Gra Dr Refleksja - 20902

Opinie o sklepie Juniora.pl

Zobacz więcej ciekawych produktów:

Zobacz też nasze aktualne promocje:

Czym jest dysleksja?

Dysleksja obejmuje specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, które mają charakter wielopłaszczyznowy. Często trudności w nauce dotyczą także umiejętności rachowania,

Zobacz artykuł »
Odwiedź nas na Facebooku!
UDOSTĘPNIJ KOSZYK