Czytanie Ze Zrozumieniem Klasa 8 Szkoły Podstawowej- Cz. 2

Cena:

62,00 

Na stanie

AI197

1-3 dni

Podziel się ze znajomymi!

Facebook
WhatsApp
Email

Czytanie Ze Zrozumieniem Klasa 8 Szkoły Podstawowej – Cz. 2

Język polski jest podstawowym przedmiotem nauczania, poznawanie wybitnych utworów literackich sprzyja rozwojowi osobowemu ucznia. Cele kształcenia jak i nauczania czytania ze zrozumieniem zostały sformułowane dla czterech obszarów takich jak kształcenia literackiego i kulturowego ,językowego i samokształcenia.

Cele kształcenia pod kątem umiejętności czytania ze zrozumieniem:
-wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury;
-znajomość wybranych utworów z literatury polskiej i światowej oraz umiejętność mówienia o nich z wykorzystaniem potrzebnej terminologii;- Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym.
-rozwijanie zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka i kierowania się tymi wartościami.
-poznawanie wybranych dzieł wielkich pisarzy polskich w kontekście podstawowych informacji o epokach, w których tworzyli (zwłaszcza w klasach VII i VIII)
-rozwijanie zainteresowania kulturą w środowisku lokalnym i potrzeby uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych.

Przygotowany materiał ma wspierać nauczycieli w pracy w zreformowanej szkole. Pod-powiada rozwiązania metodyczne i – mamy nadzieję – okaże się ciekawym, inspirującym i pomocnym poradnikiem w pracy dydaktycznej.


Czytanie ze zrozumieniem dla klasy 8 – część 2 to wybór testów sprawdzających umiejętność rozumienia czytanego tekstu. Ćwiczenia zostały przygotowane w oparciu o fragmenty utworów literackich, wybranych z wykazu lektur obowiązkowych nowej podstawy programowe języka polskiego z 2017 roku – klasa VIII.

Praca z testami ma na celu kształtowanie i rozwijanie zdolności rozumienia tekstu oraz doskonalenie umiejętności koncentracji, które są konieczne na każdym etapie edukacyjnym.

Materiał został podzielony według rodzajów literackich: epika, liryka, dramat – dzięki temu uczeń rozwija zdolność rozumienia tekstów o zróżnicowanej strukturze. Część I zawiera testy oparte na utworach epickich, natomiast w Części 2 uczeń ćwiczy rozumienie wierszy i tekstów dramatycznych.

Testy posiadają oddzielne karty z odpowiedziami i punktacją, co umożliwia wykorzystanie ćwiczeń zarówno podczas zajęć w szkole, jak i w trakcie indywidualnej pracy ucznia w domu.


Prezentowany produkt “CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM KLASA 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ- CZ. 2” zaprojektowany został przez doceniane znane polskie wydawnictwo WIR specjalizujące się w najróżniejszych artykułach logopedycznych. W naszym sklepie internetowym prezentujemy prawie 200 pozycji przeznaczonych zarówno dla terapeutów dziecięcych jak i opiekunów osób dorosłych z zaburzeniami różnego typu: demencja, zespół Aspergera czy choroba Alpersa. Polskie wydawnictwo WIR zapewnia także naukową literaturę tworzoną dla nauczycieli a także różnych terapeutów. Znakomite pomoce z oferty w/w marki znajdą Państwo w sklepie Juniora w rozmaitych kategoriach, między innymi: ćwiczenia lewopółkulowe, programowanie języka – rzeczowniki, grafomotoryka – ćwiczenie ręki, logiczne myślenie, percepcja wzrokowa, a także dysleksja. Doświadczeni pedagodzy z wydawnictwa WIR od wielu lat organizują również tematyczne webinary dedykowane tematyce nieprawidłowości rozwojowych. Materiały dydaktyczne tej marki bardzo dobrze sprawdzają się w różnych etapach pracy terapeutycznej Metodą Krakowską®. Do sprawdzonych kolekcji wydawnictwa należą między innymi: Czytanie ze zrozumieniem, Moje pierwsze słowa, Dyskleksja, Terapia funkcji poznawczych oraz Logotomy.

Czytanie Ze Zrozumieniem Klasa 8 Szkoły Podstawowej- Cz. 2 - 20902

Opinie o sklepie Juniora.pl

Zobacz więcej ciekawych produktów:

Zobacz też nasze aktualne promocje:

Czym jest dysleksja?

Dysleksja obejmuje specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, które mają charakter wielopłaszczyznowy. Często trudności w nauce dotyczą także umiejętności rachowania,

Zobacz artykuł »
Odwiedź nas na Facebooku!
WYŚLIJ KOSZYK