Czy moje dziecko jest gotowe, aby pójść do przedszkola?

Pomoce dla dzieci
Spis treści

Powszechnie wiadomo, jak istotna jest edukacja przedszkolna w życiu dziecka. Przygotowuje je do pójścia do szkoły, uczy samodzielności i otwiera przed dziećmi wielkie drzwi do wiedzy o otaczającym je świecie. Niezliczone wyjścia pokazują jak ważne jest dbanie o środowisko, jak istotny jest zawód lekarza, strażaka czy na przykład policjanta. Tak naprawdę, kluczowe na tym etapie edukacji jest nabycie przez dziecko umiejętności społecznych i komunikacyjnych. Właśnie wtedy, mając trzy lata, dzieci rozpoczynają przygodę z zabawami tematycznymi, uczą negocjacji z rówieśnikami podczas dzielenia się wspólnymi zabawkami. Dochodzą do głosu nowe, czasem nieznane, emocje. Poznając normy grupy rówieśniczej i zasady obowiązujące w przedszkolu, dziecko staje się gotowe do pracy w parach, w grupie i według poleceń kierowanych przez nauczyciela. Środowisko przedszkolne staje się niejako drugim domem i czas w nim spędzony jest świetną zabawą.


Tym bardziej, że dla wielu dzieci przedszkole to miejsce gdzie mają okazję pobawić się z rówieśnikami, ponieważ sami nie mają rodzeństwa, a w najbliższej rodzinie nie ma dzieci w podobnym do nich wieku.

Czy już czas do przedszkola? Rozterki Rodziców

Niekiedy dzieci rozwijają się nieharmonijnie z powodu różnorodnych czynników. Praca z dzieckiem, obejmuje stymulację jego rozwoju, musi być zaplanowana z myślą o jego indywidualnych potrzebach, możliwościach i zdolnościach. W związku z tym, niekiedy wiek życia dziecka nie przekłada się w pełni na osiągnięte przez nie umiejętności. Z tego powodu, decyzja o posłaniu dziecka do przedszkola należy do jednej z najważniejszych. od tej decyzji zależeć będzie bowiem dalszy rozwój dziecka na każdej płaszczyźnie. Wielu rodziców słyszy od swojej rodziny usilne zachęty aby dziecko jak najszybciej poszło do placówki, bo wtedy wśród rówieśników się “rozgada”, że w domu podczas zajęć indywidualnych niczego się nie nauczy. Taki pogląd jest stosunkowo powszechny i rodzice mogą się czuć pod presją, aby postąpić zgodnie z radami rodziny i znajomych.

Kilka ważnych kwestii, które dobrze jest wziąć pod uwagę

Pierwszą, istotną kwestią jest fakt, że dziecko musi osiągnąć pewne umiejętności zanim pójdzie do przedszkola. Oznacza to, że w środowisku domowym uczy się ono języka, komunikacji, a co za tym idzie, zachowań społecznych. Nauka w takim środowisku jest dla dziecka korzystna, daje poczucie bezpieczeństwa i akceptacji przez nieliczną grupę najbliższych mu osób. Z pewnością etap nauki komunikacji niewerbalnej i językowej musi się odbyć w domu.

Znam i stosuję się do zasad i reguł w grupie społecznej

Nauka reguł i norm społecznych także odbywa się w domu. To rodzice i najbliżsi dostarczają dziecku doświadczeń i wiedzy o tym jak się komunikować i wyrażać myśli oraz emocje. Chodzi o to, żeby takie stopniowe wdrażanie dziecka do życia i funkcjonowania z drugimi przebiegało wśród rodziny, wówczas pobyt w grupie rówieśniczej będzie dostarczał wiele pozytywnych doświadczeń, a nie stanie się problemem.

Chętnie naśladuję drugą osobę

Jeśli dziecko nie nauczyło się umiejętności naśladownictwa w relacji z dorosłym, w pracy indywidualnej, tym bardziej jej nie nabędzie będąc na zajęciach grupowych, gdzie ilość dochodzących i rozpraszających bodźców jest wielka. Posyłając zbyt wcześnie dziecko do placówki, możemy osiągnąć efekt odwrotny od zamierzonego – dziecko może zacząć się wycofywać z komunikacji lub zacząć przejawiać zachowania trudne lub izolować się.

Wiek przedszkolny a umiejętności

Warto wziąć pod uwagę także fakt, że dziecko nie zawsze automatycznie staje się gotowe do podjęcia nauki w przedszkolu z racji jedynie odpowiedniego wieku – podobnie jak dorośli osiągając wiek pełnoletności, niekiedy nie są gotowi jeszcze do podejmowania się wszystkich ról społecznych jak ich doświadczeni rodzice. Jeśli chcemy, aby praca w grupie rówieśniczej była dla dziecka rozwijającym doświadczeniem musimy się upewnić, że nabyło w dostatecznym stopniu podstawowe umiejętności, w tym także społeczne.


Profesor Cieszyńska w jednej ze swoich książek wymieniła jakie umiejętności powinno mieć dziecko, aby móc jak najwięcej skorzystać z pobytu w przedszkolu.

Umiejętności trzylatków i czterolatków

Aby pobyt w przedszkolu przyniósł jak najwięcej pozytywnych doświadczeń warto pamiętać o oczekiwanych umiejętnościach dzieci w grupie trzy – i czterolatków:

  • umiejętność naśladowania ruchów i działań,
  • umiejętność zabawy (wcielanie się w role),
  • umiejętności samoobsługowe ( samodzielne jedzenie i korzystanie z toalety),
  • brak wybiórczości jedzenia,
  • brak agresji i autoagresji,
  • respektowanie zakazów i nakazów nauczyciela,
  • umiejętność uczestnictwa w zorganizowanych zabawach grupowych (np. zabawa w kółku, wyjście na spacer z dziećmi)(Cieszyńska J., 2010, s.154).


Jak wiadomo, każde dziecko i sytuacja jest inna. Dlatego pod kątem indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka należy rozważyć decyzję o posłaniu go do przedszkola.

Źródło: Cieszyńska J., 2010, Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych, Wydawnictwo Centrum Metody Krakowskiej.

Podziel się ze innymi!

Facebook
WhatsApp
Email
Odwiedź nas na Facebooku!
WYŚLIJ KOSZYK